29. März 2022

Інформація для громадян України - Informationen für ukrainische Geflüchtete

Ми тут, щоб допомогти Вам.

ukraine-162450_1280 (1)

Ласкаво просимо до Дрездену!

Städtisches Klinikum Dresden / Міська клінічна лікарня міста Дрезден  пропонує комплексну медичну допомогу в чотирьох лікарнях. Клініка розташована в районах Фрідріхштадт, Нойштадт/Трахау, Льобтау та Вайсер Гірш (Friedrichstadt, Neustadt/Trachau, Löbtau und Weißer Hirsch).

Як біженець із України Ви можете отримати медичну допомогу в нашій лікарні, якщо Вам знадобиться лікування в стаціонарі, незалежно від того чи потребуєте Ви термінового лікування або маєте хронічне захворювання.

Якщо Вам потрібна невідкладна допомога, отримати її Ви можете цілодобово у міській клінічній лікарні міста Дрезден – у центрі невідкладної допомоги в районі Фрідріхштадті, а також у центрі екстреної медицини та у відділенні невідкладної допомоги дитячої клініки в районі Нойштадт/Трахау. Також Ви можете отримати невідкладну допомогу ЛОР-лікарів та офтальмологів (Фрідріхштадт) і психіатричну невідкладну допомогу (Вайсер Гірш).

 

Щороку нам довіряють своє здоров’я близько 170 000 пацієнтів. Про Ваше здоров’я подбають понад 3500 співробітників за місцем Вашого проживання. Щороку в Geburtshilfe Neustadt/Trachau / Акушерському відділенні лікарні в районі Нойштадт/Трахау народжується близько 1800 немовлят. Про пацієнток із вагітністю з високими факторами ризику, а також про хворих новонароджених та недоношених дітей цілодобово дбають спеціалісти нашого перинатального центру у спеціалізованих відділеннях клініки.

 • Акушерське відділення в районі Нойштадт/Трахау,
  Телефон: 0049 351 856-2580
 • Сторінка акушерського відділення
 • Палата для породіль
  Телефон: 0049 351 856-2460
 • Флаєр із інформацією про акушерське відділення російською мовою

 

Klinik für Gynäkologie / Гінекологічній клініці (Фрідріхштадт) ми акцентуємо наші зусилля на лікуванні злоякісних пухлин молочної залози. Ми є частиною онкологічного центру та гінекологічного онкологічного центру з лікуванням пухлин яєчників, шийки матки, вульви та матки. Ми також успішно лікуємо найважчі захворювання тазового дна, випадання та нетримання.

 • Markus Grebe / Д-р Маркус Гребе
  Головний лікар
  Телефон: 0049 351 480-1180
 • Сайт лікарні


Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe / Гінекологічна клініка (Нойштадт/Трахау) спеціалізується на таких видах лікування: малоінвазивне видалення кіст яєчників, пухлин яєчників (доброякісних/злоякісних), лікування захворювань матки, таких як порушення кровотечі, збільшення, м’язові вузли, випадання матки, лікування нетримання сечі, виявлення раку молочної залози на ранній стадії та хірургічне лікування раку молочної залози.

 • Udo Nitschke / Д-р Удо Нітшке
  Головний лікар
  Телефон: 0049 351 856-2402
 • Сайт лікарні

 

 

flag-of-the-russian-federation-38922_640

Добро пожаловать в Дрезден – мы здесь, чтобы помочь Вам!

Städtisches Klinikum Dresden / Городская клиническая больница города Дрезден предлагает комплексную медицинскую помощь в четырех больницах. Клиника находится в районах Фридрихштадт, Нойштадт/Трахау, Лёбтау и Вайсер Гирш (Friedrichstadt, Neustadt/Trachau, Löbtau und Weißer Hirsch).

Как беженец из Украины Вы можете получить медицинскую помощь в нашей больнице, если Вам понадобится лечение в стационаре, независимо от того нуждаетесь ли Вы в срочном лечении или имеете хроническое заболевание. Если Вам необходима неотложная помощь, получить ее можно круглосуточно в городской клинической больнице города Дрезден – в центре неотложной помощи в районе Фридрихштадт, а также в центре экстренной медицины и в отделении неотложной помощи детской клиники в районе Нойштадт/Трахау. Также Вы можете получить неотложную помощь ЛОР-врачей и офтальмологов (Фридрихштадт) и неотложную психиатрическую помощь (Вайсер Гирш).

 

 

Ежегодно нам доверяют свое здоровье около 170 000 пациентов. О Вашем здоровье позаботятся более 3500 сотрудников по месту Вашего проживания. Ежегодно в Geburtshilfe Neustadt/Trachau / Акушерском отделении больницы в районе Нойштадт/Трахау рождается около 1800 младенцев. О пациентках с беременностью с высокими факторами риска, а также больных новорожденных и недоношенных детей круглосуточно заботятся специалисты нашего перинатального центра в специализированных отделениях клиники.

 • Акушерское отделение в районе Нойштадт/Трахау,
  Телефон: 0049 351 856-2580
 • Страница акушерского отделения
 • Палата для рожениц
  Телефон: 0049 351 856-2460
 • Флаер с информацией об акушерском отделении на русском языке

 

Klinik für Gynäkologie / Гинекологической клинике (Фридрихштадт) мы акцентируем наши усилия на лечении злокачественных опухолей молочной железы. Мы являемся частью онкологического центра и гинекологического центра с лечением опухолей яичников, шейки матки, вульвы и матки. Мы также успешно лечим тяжелые заболевания тазового дна, выпадения и недержания.

 • Markus Grebe / Д-р Маркус Гребе
  Главный врач
  Телефон: 0049 351 480-1180
  Сайт больницы

 

Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe / Гинекологическая клиника (Нойштадт/Трахау) специализируется на следующих видах лечения: малоинвазивное удаление кист яичников, опухолей яичников (доброкачественных/злокачественных), лечение заболеваний матки, таких как нарушение кровотечения, увеличение, мышечные узлы, выпадение матки, лечение рака молочной железы на ранней стадии и хирургическое лечение рака молочной железы.